Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 13 december 2007

ElektronikGruppen planerar köpa<br>tyskt bolag inom displayer

ElektronikGruppen har för avsikt att teckna avtal om att förvärva 91 procent av aktierna i det tyska bolaget PriDis Solutions GmbH.
Verksamhetens omsättning under 2007 väntas uppgå till cirka 3 miljoner euro och förvärvet stärker ElektronikGruppens marknadsposition i Europa inom det snabbväxande segmentet TFT-LCD displayer. Affären är villkorad av att vissa juridiska förutsättningar uppfylls.

”Genom förvärvet av PriDis Solutions etableras ElektronikGruppen på den tyska marknaden för teknisk handel med elektronikkomponenter och -system. Förvärvet medför också en breddad kundportfölj samt ett utökat samarbete med flera nyckelleverantörer”, säger Johan Ålander, VD och koncernchef i ElektronikGruppen.

PriDis Solutions är ett nystartat bolag som har övertagit i princip all verksamhet från C&S Data GmbH. Bolaget har en väl diversifierad kundportfölj, framför allt i Tyskland men även i Italien och Storbritannien. De utestående förutsättningarna för ett juridiskt bindande avtal väntas vara uppfyllda i januari 2008, varefter bolaget kommer att konsolideras i affärsområdet Electronics. Samtliga ledande befattningshavare kommer att arbeta kvar inom bolaget efter förvärvet. ElektronikGruppen kommer, enligt det avtalsförslag som föreligger, att förvärva även kvarvarande nio procent av aktierna över en treårsperiod enligt en i förväg bestämd prismodell. Förvärvet bedöms få en marginell påverkan på ElektronikGruppens resultat per aktie under nästkommande år.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2