Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 december 2007

Framtidens jobb beror på dagens FoU-satsningar

Den globala konkurrensen om investeringar och jobb hårdnar mycket snabbt. Om vi vill behålla våra relativt höga löner och vår starka välfärd måste Sverige fortsätta att vara attraktivt för investeringar i framtidens näringsliv och framtidens jobb.
Det som krävs är en kraftfull forsknings- och innovationspolitik, i likhet med vad som nu utvecklas i de flesta av våra viktigaste konkurrentländer.

Rapporten Globaliseringen och konkurrensen om kunskapsintensiva jobb tar sig an frågeställningen om hur globaliseringen påverkar lokaliseringen av kunskapsintensiva verksamheter. Sverige tillhör de länder som satsat på FoU, forskning och utveckling, sedan lång tid tillbaka. I förhållande till vår ekonomis storlek placerar sig Sverige tvåa i världen (efter Israel), vilket borde innebära en stark position för fortsatt expansion av teknikintensiva branscher. Det är emellertid långt ifrån givet.

Författaren visar att när Sveriges satsningar i FoU jämförs med USA:s delstater istället för med hela USA placerar sig sju amerikanska delstater före Sverige. Blickar vi framåt är det troligt att regioner och delstater i andra stora länder kommer dra till sig mer av forskningsinvesteringarna och därmed verksamheter och jobb. Lösningen ligger i fortsatta kraftfulla satsningar på FoU som skapar avkastning i form av utvecklingskraft för framtida tillväxt och jobb i en starkt ökande global konkurrens.

Författaren Göran Marklund är fil dr i ekonomisk historia och chef på Vinnovas avdelning för strategiutveckling.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2