Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 december 2007

ABB tar hem order värda 440 MUSD

Tekniksprång och utrustning från ABB i Ludvika tillåter överföring med låga förluster på 2000 km lång kraftlänk.
ABB har tagit hem order värda 440 miljoner dollar från State Grid Corporation of China och andra partners för att tillhandahålla ny ultrahögspänningsteknik till världens längsta kraftöverföringslänk.

Kraftmotorvägen som sträcker sig 2 000 km från västra Kina till det industrialiserade kustområdet i öst kommer att ha en kapacitet på 6 400 megawatt (MW), vilket är tillräckligt för att möta behoven hos cirka 31 miljoner människor i Kina, baserat på medelkonsumtion per capita . Länken från vattenkraftverket Xiangjiaba till Shanghai planeras vara klar 2011.

Länken för ultrahögspänd likström (UHVDC) omfattar två omriktarstationer och ett kraftledningssystem som använder banbrytande teknik för att överföra el med ultrahög spänning (800 kilovolt), vilket kommer att minimera mängden kraft som går förlorad vid överföring.

Genom att öka spänningsnivån på den elektriska överföringen skapar man avsevärda fördelar för miljön, bland annat lägre el-förluster och mindre markutnyttjande jämfört med traditionella luftlinjer. UHVDC är särskilt väl lämpat för vidsträckta länder som Kina, där de områden som behöver ström ofta ligger långt ifrån kraftkällan.

Effekten på 6400 MW är mer än dubbelt så hög jämfört med den högsta effekt som finns i drift idag. Med en längd på 2 000 km blir denna överföring den längsta i världen. Förlusterna begränsas till sju procent, vilket är betydligt mindre än från mer konventionella 500-kilovolt (kV) överföringssystem för högspänd likström (HVDC). Besparingarna som görs genom att använda UHVDC istället för HVDC är jämförbara med 900 000 kinesers årliga elkonsumtion.

”Överföring av ultrahögspänd likström är en vitalt ny teknik för det effektiva användandet av vattenkraft genererad i avlägsna områden”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB-teknik, som har en central roll i detta projekt, kan stödja den ekonomiska utvecklingen i en del av världens mest befolkade regioner, samtidigt som man minskar miljöpåverkan.”

Överföring av ultrahögspänd likström är en utveckling av HVDC, en teknik som ABB uppfann för mer än 50 år sedan. Den nya tekniken, som använder tyristorventiler utrustade med nyutvecklade sextums tyristorer (halvledare) och ett avancerat kontrollsystem, tillåter det största kapacitets- och effektivitetsprånget på 20 år. Ökningen är möjlig på grund av framsteg inom grundläggande forskning på många områden, inklusive framtagningen av nya material för utomhusisolatorer och avancerade kontrollsystem med extremt hög kapacitet.

Från ABB i Ludvika levereras transformatorer, genomföringar, ställverk, ventiler, kontrollsystem, projektkoordination och systemberäkningar. Tyristorerna levereras från ABB i Schweiz.

”Utvecklingen av UHVDC är definitivt ett tekniksprång, där ABB nu positionerar sig på högre spänningsnivåer än någonsin tidigare. Att ABB med hjälp av ny teknologi bidrar till ett effektivt energiutnyttjande och en bättre global miljö är av mycket stor betydelse för oss”, säger Per Haugland, chef för division Power Systems i Sverige.

Swedish Transmission Research Institute (STRI) öppnade förra året den första installationen i världen för att testa ABB:s utrustning för överföring av ultrahögspänd likström. Anläggningen i Ludvika utför långtidstester av utrustning som till exempel genomföringar, ventilavledare och brytare.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-26 15:08 V9.5.0-1