Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 januari 2008

Borland utser Nohau till Guldpartner

Nohau och Borland gör gemensam sak för att erbjuda Open ALM-lösningar i Norden.
Borland Software Corporation meddelar idag att att det har tecknat ett globaltpartneravtal med Nohau.

Tillsammans kommer Nohau och Borland att kunna förse sina kunder med en heltäckande lösning från kravdefinition och kravhantering hela vägen fram till test av slutprodukten. Samarbetet tillvaratar Nohaus kärnkompetens, nämligen att skapa kundspecifika lösningar som ger ett mervärde för kunden, och stärker Borlands erbjudande i Norden. Som guldpartner kommer Nohau att kombinera sin erfarenhet med Borlands integrerade lösningar för att hjälpa nordiska kunder att strömlinjeforma krav, utveckling, testautomatisering och testhantering för att kunna öka sin leveranskvalitet genom att säkerställa att hänsyn tas till kvaliteten i varje fas av mjukvaruutvecklingen.

”Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att maximera affärsnyttan av sin mjukvara genom att erbjuda dem industrins bästa teknologi, människor och processer, säger Wolfgang Karas, Director Alliances EMEA på Borland. Vi valde ut Nohau som guldpartner i vårt växande nätverk av allianser p.g.a. deras långa erfarenhet, goda rykte och starka närvaro i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.”

Mikael Johnsson, VD Nohau, kommenterade, “Vi glädjer oss åt att vara den enda guldpartnern för Borland i Norden som stödjer kunder med en Open ALM-lösning. Kombinationen av Borlands kraftfulla teknologi och vår process-expertis kommer att hjälpa organistaioner att omvandla mjukvaruutvecklingen till en mätbar och lättstyrd process.”
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-11-15 17:25 V11.9.0-2