Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 01 februari 2008

Bättre resultat för Nolato

Nolato redovisar en kraftig resultatförbättring, med mycket starka marginaler ­under fjärde kvartalet för Nolato Telecom och Nolato Medical. Omsättningen ökade med 5 procent till 634 MSEK (603) och rörelseresultatet (EBITA) med 44 procent till 65 MSEK (45).
"Den kraftiga resultatförbättringen förklaras bland annat av en stark utveckling inom Nolato Telecom, vars resultat ökade med 50 procent till 27 MSEK (18)", kommenterar Nolatos finans­direktör Per-Ola Holmström.

"Omsättningen uppgick till 241 MSEK (277). Nolato Telecom har under 2007 vidareutvecklat relation­en med viktiga kunder och erhållit ett flertal större systemprojekt, med produktionsstart under andra halvåret 2007 samt under 2008", fortsätter han.

Nolato Medical ökade omsättningen med 77 procent till 147 MSEK (83) och mer än fördubblade resultatet till 25 MSEK (12). Bidragande till den starka utvecklingen var förvärv, en framgångsrik Europasatsning samt ökade volymer hos befintliga kunder. Den organiska tillväxten under fjärde kvartalet var 14 procent.

"Både Nolato Telecom och Nolato Medical har haft ett högt kapacitetsutnyttjande, vilket har haft en positiv påverkan på rörelsemarginalen", konstaterar Per-Ola Holmström.

"Inom Nolato Telecom har uppstarten av nya projekt för mobiltelefonkunder varit framgångsrik", fortsätter han.

För helåret 2007 uppgick koncernens omsättning till 2.454 MSEK (2.702) och rörelse­resultatet (EBITA) exklusive engångsposter till 207 MSEK (209). Resultat efter skatt ökade till 151 MSEK (48) och resultat per aktie uppgick till 5,74 kr (1,82). Kassa­flödet efter investeringar ökade till 227 MSEK (142), exklusive förvärv och avyttringar.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1