Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 februari 2008

Ericsson försämrar resultatet

Ericssons redovisar ett minskat resultat både för helåret 2007 och för fjärde kvartalet 2007 trots ökad omsättning. Nettoresultat SEK 5,6 (9,7) miljarder, helår SEK 21,8 (26,3) miljarder
Ericssons fakturering landar på SEK 54,5 (54,2) miljarder för fjärde kvartalet, och för helåret 2007 på SEK 187,8 (179,8) miljarder.

Rörelseresultat minskade till SEK 7,6 miljarder från 12,2 miljarder för fjärde kvartalet och för helåret SEK 30,6 (35,8) miljarder.

Rörelsemarginal blev 14% (23%), och för helåret 16% (20%).

Kassaflödet stärktes något till SEK 12,0 (11,0) miljarder, och på helår SEK 19,2 (18,5) miljarder.

Nettoresultat SEK 5,6 (9,7) miljarder, helår SEK 21,8 (26,3) miljarder

"Under 2007 fortsatte vi att stärka vår ledande position", säger Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef.

"Rörelseresultatet uppgick till SEK 30 miljarder. Under hösten såg vi dock en marginalförsämring i vår nätaffär."

"Den fortsatt snabba utbyggnaden av mobiltelefoni i tillväxtmarknader samt att vi tagit betydande marknadsandelar har resulterat i att vi fått en högre andel fakturering med initialt lägre marginaler. Samtidigt så har vi sett en minskad efterfrågan på nätutbyggnader och uppgraderingar i mogna marknader. Tillsammans har detta resulterat i en lägre marginal. Det pågående skiftet till ny växelteknik, där vi nu bygger ny installerad bas, är av samma karaktär och spär på denna effekt.

Tillväxten på marknaden för mobilnät avtog under året. Som förväntat påverkades vår faktureringen i kvartalet av politisk oro på vissa tillväxtmarknader. Professional Services fortsätter att visa stark tillväxt med stabila marginaler medan Multimedia är i en uppbyggnadsfas. I Multimedia ingår områden med god tillväxt och hälsosamma marginaler såväl som investeringsområden. Kassaflödet förbättrades i fjärde kvartalet vilket ledde till en bättre kassagenerering jämfört med föregående år.

Vi har fortsatt stärkt vår ledande position genom att ta marknadsandelar i en allt tuffare marknad. Vår ambition är att fortsätta göra detta oavsett marknadsfluktuationer. Fundamenta i branschen och konsumenternas beteenden stödjer en positiv långsiktig syn på marknaden. Marknaden växte dock långsammare under förra året och för 2008 finner vi det klokt att planera för att marknaden för mobil infrastruktur inte visar tillväxt. Vi intensifierar vårt arbete med operational excellence och kommer att anpassa vår kostnadsbas för att säkra vår position", avslutade Carl-Henric Svanberg.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2