Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 05 februari 2008

Enea gör rekordresultat

Enea redovisar för fjärde kvartalet 2007 sitt bästa rörelseresultat någonsin.
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 13 procent till 232,2 (206,3) mkr. Valutajusterat var ökningen 16 procent. Mjukvaruintäkterna ökade med 20 procent till 84,0 (70,0) mkr. Valutajusterat var ökningen 24 procent. Konsult och övriga intäkter ökade med 9 procent till 148,2 (136,3) mkr. Valutajusterat var ökningen 11 procent. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ökade med 18 procent till 24,5 (20,8) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 11 (10) procent. Resultat efter skatt mer än fördubblades för samma period till 35,9 (13,7) mkr, per aktie 0,10 (0,04) kr.

Nettoomsättningen för helåret ökade med 9 procent till 820,6 (750,1) mkr. Valutajusterat var ökningen 11 procent. Mjukvaruintäkterna ökade med 15 procent till 311,6 (271,4) mkr. Valutajusterat var ökningen 17 procent. Konsult- och övriga intäkter ökade med 6 procent till 509,0 (478,7) mkr. Valutajusterat var ökningen 8 procent. Rörelseresultatet ökade för helåret med 7 procent till 72,1 (67,6) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9 (9) procent. Resultat efter skatt ökade med 47 procent till 71,2 (48,4) mkr, per aktie 0,19 (0,13) kr. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 66,4 (5,6) mkr.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1