Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 februari 2008

Sämre marginaler för Prevas

Trots kraftigt ökad omsättning så redovisar Prevas minskade marginaler för 2007.
Omsättning för året uppgick till 470,9 Mkr (278,4). Rörelseresultat för året uppgick till 19,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 31,7 Mkr (23,2 Mkr). Årets rörelseresultat belastas av engångskostnader på motsvarande 19 Mkr. Rörelsemarginal för året uppgick till 4,0 procent (6,4). Rörelsemarginalen före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 6,7 procent (8,3). Resultat efter skatt för året uppgick till 11,6 Mkr (18,8).

2007 har varit ett uppbyggnadsår med en kraftig tillväxt och ett stort fokus på att etablera en stabil bas för fortsatt framgång. Under året har Prevas bland annat ökat från 300 till 550 medarbetare, etablerat ett antal center of excellence, vunnit ramavtal med ett flertal stora kunder, fått fart på den internationella försäljningen, vilket resulterat i flera stora projekt, utöver Sverige även tagit en ledande position i Danmark, etablerat oss i Norge, startat nytt kontor i Kista och breddat kundbasen så att endast 25 procent av omsättningen kommer från våra 5 största kunder. Vi är klart missnöjda med årets resultat. Nu går vi in i 2008 med fulla orderböcker på en växande marknad med den starkaste efterfrågan av Prevas tjänster som vi sett på många år. Vi har byggt en skalbarhet i verksamheten med hjälp av vårt ”center of excellence” koncept vilket även gör att Prevas har möjlighet att ta hem större projekt på den internationella marknaden. Med denna bas och genom att vi har initierat ett program med ett antal åtgärder kommer resultatet 2008 att starkt förbättras", kommenterar Prevas VD Mats Lundberg.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2