Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 februari 2008

Förändring i PartnerTechs valberedning

Den 23 oktober meddelade PartnerTech att en valberedning utsetts med ansvar för nominering av kommande styrelseledamöter, styrelseordförande samt ersättning till dessa, att föreläggas ordinarie årsstämman den 24 april 2008.
Enligt beslut på årsstämman ska bolaget ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningens ordförande utses från den röstmässigt störste aktieägaren.

Med anledning av ägarförändring har därför Nils Petter Hollekim, Odin Fonder valts till ny medlem i PartnerTechs valberedning. Han ersätter Kerstin Stenberg, Swebank Robur Fonder.

Valberedningen består nu av följande medlemmar:

- Henrik Blomquist, Skanditek Industriförvaltning AB (ordförande)
- Erik Sjöström, Livförsäkrings AB Skandia
- Nils-Petter Hollekim, Odin Fonder
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1