Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 07 februari 2008

31% ökad omsättning för Beijer Electronics

Beijer Electronics ökade omsättningen med 31% under 2007 till 963,8 mkr (735,0).
Rörelseresultatet steg till 86,9 mkr (77,2) vari ingår engångskostnader på 5,3 mkr. Vinsten efter skatt uppgick till 60,6 mkr (91,0 varav reavinst vid aktieförsäljning 37,4).

Under perioden har Fredrik Jönsson utsetts till ny VD och han tillträder vid årsstämman 2008.

Per den 1 januari har Beijer Electronics genomfört ett stort strategiskt förvärv av Westermo som bildar ett nytt affärsområde inom industriell datakommunikation.

"Det har varit ett mycket händelserikt år med tre strategiska förvärv. Det har naturligtvis satt organisationen på ordentliga prov och det är därför extra glädjande att vi kunde avsluta året så starkt. Det innebar att Beijer Electronics kunde visa ett nytt rekordår beträffande både omsättning och resultat. Samtidigt har vi lyft koncernen till en ny nivå och lagt en solid plattform för en fortsatt lönsam tillväxt. Den stora händelsen var förvärvet av Westermo Teleindustri AB, verksamma inom industriell datakommunikation, i slutet av året", kommenterar Beijer Electronics VD Göran Sigfridsson.

"Affärsområde Automations inbrytning på den danska marknaden och förvärvet av danska Brodersen har övertygat. På bara ett år har man klarat av att nå en omsättning på över 80 mkr i Danmark. Det bidrog också till en kraftig tillväxt på 40 procent för affärsområdet. Samtidigt har man haft kostnader för etableringen och integrationen av Brodersen. Trots detta kunde Automation visa en resultatförbättring. Det återstår ännu en del jobb att göra men affärsområdets långsiktiga marginalmål ligger klart inom räckhåll. Affärsområde HMI Products nådde också en milstolpe med förvärvet av tyska Elektronik-Systeme Lauer. HMI Products fick därmed ett utmärkt fotfäste på Europas största marknad Tyskland. Lauer har ett starkt varumärke med produkter av högsta klass i det övre segmentet. Integrationen går enligt plan. Lauer har även svarat för större delen av affärsområdets tillväxt under året. Kortsiktigt har förvärvet belastat marginalen men HMI Products starka avslutning på året innebar att affärsområdet ändå kunde överträffa sitt marginalmål", lägger Göran Sigfridsson till.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2