Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 februari 2008

Aros Quality ökar resultat och omsättning

Aros Quality Group har släppt sin bokslutskommuniké för 2007. Nettoomsättningen blev 1 608,7 Msek (1 258 under 2006).
Rörelseresultat efter finansiella poster blev 116,3 Msek (102,4). Soliditet 51 % (49). Vinst per aktie efter skatt 4,87 Sek (4,36). Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 Sek (1,10).

Fjärde kvartalet 2007 har dock inte motsvarat förväntningarna på grund av lågpresterare inom segmentet system. AQ Elautomatik har under Q4 avyttrat verksamhet inom utveckling och projektledning avseende automationslösningar. Trots en svag avslutning på året har vinsten per aktie ökat med 12 %, från 4,36 till 4,87.

I februari 2008 gjordes i Kina ett inkråmsförvärv av transformatorfabriken YADI med 44 medarbetare. Verksamheten kommer att bedrivas vidare i AQ Electrics regi. AQ har under 2007 ökat produktionskapaciteten både i Bulgarien och Estland.

Med den osäkerhet som för närvarande råder beträffande industrikonjunkturen gör styrelsen idag bedömningen att 2008 med befintlig verksamhet kommer att resultera i omsättning och nettomarginal på ungefär samma nivå som 2007. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2