Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 februari 2008

Kraftigt försämrad omsättning för Mydata

Mydata tappar ca 100 miljoner kronor i omsättning under 2007. Resultatet före skatt landar på -14 MSEK.
Mydata redovisar idag sina siffror för 2007 genom moderbolaget Skanditeks bokslutskommuniké. Mydatas omsättning sjönk kraftigt under 2007 från 724 miljoner kronor till 622 miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 14 procent. Bortser man från valutaeffekterna så var minskningen 8 procent. Nedgången av omsättningen beror på en svagare US-dollar men även en viss efterfrågenedgång märks enligt Mydata. ”En lägre totalmarknad leder också till ökad konkurrens och prispress”, skriver Mydata i sin rapport. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 12 mkr (68). Resultatet belastas av engångskostnader motsvarande 6 mkr. Andelen forskning och utveckling uppgick till 18 (14) procent av omsättningen. FOU har belastat resultatet under perioden med 111 mkr (99). FOU- kostnaderna under perioden är fortsatt något högre än motsvarande period föregående år med anledning av det ökade tempot i pågående produktutveckling.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 mkr (65). Den selektiva marknadsbearbetningen av MY500, som inleddes under tredje kvartalet, följer enligt plan. Orderingången under fjärde kvartalet hänförlig till MY500 uppgick till 4 mkr.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1