Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 februari 2008

Nextlink värdesätter samarbete med PartnerTech & Flextronics

Nextlink har lagt ut all sin tillverkning på PartnerTech och Flextronics och dessa samarbeten värdesätter företaget när man nu skall ta nästa steg mot betydligt större volymer.
Nextlink omsatte under fjärde kvartalet 9,3 (9,7) Mkr. Bruttoresultatet uppgick till 0,1 (5,9) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 1,3 (60,8) procent. Resultatet efter skatt uppgick till -27,4 (-19,7) Mkr. Omsättningen under helåret uppgick till 22,7 (57,5) Mkr. Bruttoresultatet uppgick till 8,1 (23,2) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 35,4 (40,3) procent. Resultat efter skatt för helåret 2007 blev -69,0 (-46,1) Mkr.

Orderboken under fjärde kvartalet uppgick till 30,0 (19,7) Mkr vilket vittnar om en stigande orderingång och stundande volymer. Nextlink har under året 2007 lagt ut all sin produktion på Flextronics och PartnerTech. En hel del resurser och kraft har under 2007 lagts på produktutveckling och nu skall företagets utveckling bära frukt. Till hjälp i expansionen och de volymökningar som företaget hoppas på har man Flextronics och PartnerTech.

”Vi får år efter år fina utmärkelser för produkterna, vi har täta kontakter med världsledande distributörer och samarbetspartners. Men vad vi mödosamt har lärt oss under 2006 och 2007 är att det är en sak att utveckla en produkt på prototypnivå, en helt annan sak att göra samma produkt färdig för massproduktion och för att klara skilda köpargruppers ofta hårda krav vad gäller test och certifiering. Även om det blev något kvartals försening, blev året en stor framgång vad gäller produktutveckling”, kommenterar Nextlinks VD Lars Højgård Hansen i bokslutet.

”Alla förutsättningar för storskalig produktion finns Under året har vi etablerat produktionssamarbeten med världsledande kontraktstillverkare som PartnerTech och Flextronics. Vi producerar därmed inte längre någonting själva och får samtidigt förutsättningar att möta förväntade ökade volymer och produktkrav. Valet av PartnerTech och Flextronics är en fördel ur köparnas synvinkel, eftersom dessa företag har ett utomordentligt gott anseende för sin kvalitetsproduktion”, lägger han till.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2