Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 februari 2008

PartnerTechs VD: ”Det är klart att vi ska växa vidare”

PartnerTechs VD Rune Glavare ser framåt och meddelar att när det tuffa förändringsarbetet i koncernen är färdigt så skall man självklart växa vidare.
”Visst ska vi växa vidare men vi vill se att förändringarna vi nu gör ger resultat först. PartnerTech har ju en tydlig tillväxtstrategi men just nu är det svårt att exakt säga när den processen kommer att fortsätta. Först skall vi få allting på plats”, berättar PartnerTechs Rune Glavare för evertiq.

Det är främst tre stora frågor som Rune Glavare arbetat med i bolagets strukturomvandling; operationell effektivitet, kundvärden och kundlönsamhet. Den operationella effektiviteten har tagit sig uttryck dels i personalminskningar men också genom förbättrade inköp och samordnade tillverkande enheter. Kundvärden och kundservice är något som visat sig i decentralisering av försäljningsorganisationen från huvudkontoret i Malmö ut till de olika kundcentren för att komma närmare kunden. Försäljningsorganisationen har även omstrukturerats genom att viss personal bytts ut mot annan personal men framförallt genom att personal flyttats inom koncernen. Kundlönsamheten handlar framförallt om att finna kunder som passar PartnerTech och som PartnerTech passar för vilket skall ge lönsamhet för båda parter. I detta arbete handlar mycket om att värdera kundens produkters potential på marknaden och dessutom att säkerställa att PartnerTechs erbjudande passar kunden.

När tre stora kunder minskade sina volymer bidrog detta till ca 86 % av den totala minskningen i omsättning för PartnerTech men svårigheterna med att täcka upp med nya kunder har varit påtagliga för PartnerTech. Den bild av PartnerTech som enbart arbetar med stora kunder och som ger kalla handen åt alla kunder under 100 miljoner i omsättning vill Rune Glavare dock inte hålla med om.

”Vi har ju tidigare gått ut med det här 100+”, berättar Rune Glavare för evertiq.

Som reflektion till bilden av PartnerTech som ger kalla handen åt mindre kunder meddelar Rune Glavare att man lagt det så kallade ”100+” bakom sig. 100+ var ett koncept som PartnerTech använde sig av för att öka fokus på större kunder centralt medan de mindre kunderna behandlades ute på de olika enheterna.

”Den bilden upplever inte jag. Jag upplever inte att vi har tappat kunder. Vi har däremot kanske varit dåliga på att ta in nya kunder, kanske på grund av budskapet 100+. Vi pratar inte längre om 100+ det kommer om man sköter det andra”, berättar Rune Glavare som pekar på kundservice och skalfördelar inom koncernen.

PartnerTech vill liksom de allra flesta av sina branschkollegor vara med i början men det är inte nödvändigt.

”Vi kan ta in kunden i vilket steg som helst. Kunden är välkommen var som helst i värdekedjan”, berättar Rune Glavare för evertiq.

PartnerTech har en relativt stor stab med ingenjörer som skall ge stöd i kundens utvecklingsfas. En stor konstruktionsavdelning är enligt många belackare väldigt kostsam men PartnerTechs utvecklingsavdelning är i sig lönsam försäkrar Rune Glavare. Att kunna åta sig kompletta uppdrag och dessutom i stora volymer ser Rune Glavare som en stor konkurrenskraft när företaget skall växa vidare.

”Vi har kommit upp på en platå där det finns behov av att utnyttja skalfördelar och synergieffekter, det är alldeles uppenbart men det är klart att vi skall växa vidare. Det är en alldeles för stor differens mellan oss, Kitron och NOTE och de större”, berättar Rune Glavare för evertiq.

Eftersom branschen svänger är det viktigt att vara flexibel.

”Vi måste vara bra på att anpassa oss efter svängningarna”, säger Rune Glavare till evertiq.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1