Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 mars 2008

6 milj investeras i labb hos Optronic

I Skellefteå planeras etableringen av ett utvecklingslabb för robusta optiska mätsystem. Bakom denna satsning på 6 miljoner kronor står Sparbankstiftelsen Norrland, ProcessIT Innovations och Optronic.

Sparbanksstiftelsen är största finansiär med 4,1 miljoner, de två andra initiativtagarna går in med resterande del. – Vi ser att denna investering fyller ett viktigt behov för regionens processindustrier och detta blir vår största investering under 2008, menar Lars Karlgren, verkställande tjänsteman vid Sparbanksstiftelsen Norrland. – Det är vår förhoppning att denna satsning ska leda till en ännu starkare basindustri och skapandet av nya produktägande företag inom optronikbranschen, säger Anders OE Johansson, ansvarig för ProcessIT Innovations. – Detta är ett viktigt steg för att positionera sig i framkant internationellt och bygga ett starkt nätverk mellan tillverkare av optronikprodukter, forskare och processindustrin som använder robusta optiska mätsystem, konstaterar Emil Hällstig, forskningssamordnare vid Optronic. Processindustrierna har stora behov av optisk mätteknik. Men den måste vara robust och tillförlitlig för att kunna fungera i utsatta miljöer. Det gäller för exempelvis sensorer på lastmaskiner i gruvorna och skördare inom skogsindustrin. I Norrland finns en mängd företag inom basindustrin som ropar efter nya lösningar inom teknikområdet. I regionen finns även ett flertal tjänste- och produktföretag som är internationellt ledande inom optisk mätteknik. Dessutom bedrivs omfattande forskning vid både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Investeringen ligger verkligen i tiden eftersom optronikbranschen är på stark frammarsch. I en rapport presenterad i december förra året konstaterades att optronikbranschen i Europa nu omsätter lika mycket som mikroelektronikindustrin, vilket gör den till en viktig del av den Europeiska välfärden. Optroniken väntas även passera mikroelektroniken inom de närmaste åren. – Teknikskiftet är ett faktum och tiden ligger nu för optroniken som industri. Den här branschen växer otroligt fort och då är det viktigt att vi står rustade för det, säger Rickard Åström, vd för Optronic. – I regionen finns idag väl utrustade forskningslabb för optiska mätsystem både hos universiteten och hos Optronic. Vad som däremot behövs i regionen är ett fristående utvecklingslabb där företag kan samverka och testa nya produkter och system, konstaterar Anders OE Johansson. Nu blir detta verklighet tack vare en gemensam satsning som görs av Sparbankstiftelsen Norrland, ProcessIT Innovations och Optronic. Detta unika utvecklingslabb kommer att placeras i anslutning till Optronics lokaler i Skellefteå. Initiativet till labbet kom från Optronic som också är aktiva inom samverkanscentrat ProcessIT Innovations. Optronic har, som många andra optikföretag, ett eget labb för utveckling och testning av produkter. Ett gemensamt labb där flera företag kan samverka öppnar dock upp helt nya möjligheter till utbyte företag emellan samt med de världsledande forskare som finns i regionen. – Genom att labbet tillhandahåller både utrustning och resurser kan många företag stimuleras att testa nya tekniker i ett mycket tidigare skede än vad som varit möjligt förr. Då den finansiella risken för företagen minskar vågar de förhoppningsvis testa fler lösningar och innovationskraften stimuleras ytterligare, avslutar Emil Hällstig.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2