Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 26 mars 2008

MathWorks stöder utveckling av Autostar-komponenter

The MathWorks meddelar att de nya versionerna av Simulink och Real-Time Workshop Embedded Coder (R2008a) stöder import och export av AUTOSAR-kompatibla mjukvarukomponentbeskrivningar och generering av AUTOSAR-kompatibel produktionskod.

Simulink erbjuder inbyggd funktionalitet för utveckling av AUTOSAR-mjukvarukomponenter, vilket innebär att ingenjörerna inte behöver introducera nya blocksets eller verktyg för att hantera AUTOSAR. Mjukvarukomponentbeskrivningar som genereras från olika AUTOSAR-verktyg, som DaVinci Tool Suite från Vector Informatik, kan helt automatiskt importeras till Simulink för att designa och implementera komponentens funktionalitet. Man behöver aldrig göra några strukturella förändringar i modellen. Det medför att en och samma Simulink-modell används som referens under hela utvecklingsprocessen för simulering, Rapid Prototyping och generering av produktionskod både i AUTOSAR- och i andra miljöer. När en komponent är designad i Simulink kan AUTOSAR-kompatibel produktionskod automatiskt genereras genom den senaste versionen av Real-Time Workshop Embedded Coder. För att validera den genererade koden och testa den mot referensmodellen finns det stöd för test med ”software-in-the-loop”, som automatiskt konfigurerar och genererar ett gränssnitt till koden som skickar simuleringsdata vidare genom att anropa API för AUTOSAR Runtime Environment. Förutom själva komponenten skapas även en uppdaterad AUTOSAR-mjukvarukomponentbeskrivning. Därmed kan komponenten integreras i AUTOSAR Runtime Environment (RTE) och AUTOSAR Basic Software. ”Vårt nya stöd för AUTOSAR utgör en viktig förbättring av The MathWorks produkter. Användare i fordonsbranschen kan nu utnyttja sina befintliga verktyg och erfarenheter för att utveckla AUTOSAR-kompatibla inbyggda system med produktionskodsgenerering”, berättar Andrew Grace, utvecklingschef för produkter inom designautomation på The MathWorks. ” Som premiummedlem i AUTOSAR fäster The MathWorks stor vikt vid standarden.” AUTOSAR-partnerskapet (Automotive Open System Architecture) är en plattform där tillverkarna inom fordonsbranschen, underleverantörer och leverantörer av olika verktyg samarbetar kring en gemensam standard som gör det lättare att hantera den allt större komplexiteten inom fordonselektronik.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2