Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 april 2008

Opus förvärvar SysTech International

Miljöteknikföretaget Opus Prodox AB, listade på First North, förvärvar samtliga andelar i det amerikanska företaget SysTech International för cirka 226 miljoner kronor.

SysTech är en av de mest snabbväxande aktörerna på marknaden för bilprovning i USA. Genom förvärvet får den nya koncernen en strategisk marknadsposition i USA, samtidigt som man etablerar en stabil grund för vidare internationell expansion. Opus planerar även att ansöka om notering på OMX Small Cap. Opus tillverkar högteknologisk utrustning för miljö- och säkerhetskontroll av fordon och är i dagsläget verksamma i över 50 länder. Utrustningen används av såväl bilprovningar som verkstäder för att bland annat mäta utsläpp från fordon. Genom förvärvet av SysTech tar företaget nu ännu ett steg i den fortsatta internationella expansionen. Den nya koncernen får både konkurrensfördelar och en stark ställning på såväl den viktiga amerikanska marknaden som internationellt. "SysTech är en samarbetspartner till Opus sedan flera år. Förvärvet innebär att vi mer än fördubblar vår omsättning och också kan dra nytta av varandras teknologier fullt ut. Opus kan nu leverera kompletta systemlösningar för drift av bilprovning i ett helt land eller region", säger Magnus Greko, VD och koncernchef för Opus. SysTech omsatte under 2007 cirka 113 miljoner kronor med ett rörelseresultat före avskrivningar på omkring 26 miljoner kronor. Bolaget har drygt 90 anställda. Verksamheten går ut på att utveckla och leverera diagnosutrustning, IT-lösningar och tjänster, som exempelvis trådlös bilprovning. SysTech har kontrakt på bilprovningsprogram i flera amerikanska delstater. Kontrakten inkluderar allt från leverans av bilprovningsutrustning, IT-lösningar, service och underhåll av bilprovningsstationer till full drift av bilprovningsprogram. "Den nya Opuskoncernen får en produktions- och distributionsplattform där båda bolagens försäljningsnätverk integreras vilket ökar affärsmöjligheterna på både nya och befintliga marknader. Vi blir nu en världsomspännande leverantör av högteknologiska lösningar inom bilprovning", säger Magnus Greko. Förvärvet finansieras genom nyemission av aktier samt genom banklån. Den samlade koncernens mål är att öka tillväxten och uppnå en nettoomsättning på minst en halv miljard kronor år 2012. Lothar Geilen, VD och koncernchef för SysTech International blir storägare i den nya Opus-koncernen och kommer att fortsätta att leda koncernens amerikanska verksamhet.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1