Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 april 2008

En hel del positivt trots den senaste tidens dystra signaler

"Exporten räddar Sveriges tillväxt". Så skriver di.se i en artikel. ."Varuexporten steg med svaga 4,8 procent 2007, i löpande priser. Men under de första två månaderna i år ökade varuexporten till nästan 16 procent", säger Sven-Arne Svensson på fondbolaget Erik Penser till di.se.

Industriföretagen i Västmanland meddelar i en undersökning om strålande tider just nu. Främst är det företag som arbetar mot kunder utanför landets gränser som rapporterar om goda tider och ljusa framtidsutsikter. Småföretagarbarometern är en konjunkturenkät som visar hur landets småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar. 4 306 företag inom det privata näringslivet med 1 - 49 anställda, har tillfrågats, varav 171 i Västmanland. Hela 73 procent räknar enligt undersökningen med att kunna expandera under den närmaste framtiden. Bäst går det för industriföretagen, nästan åtta av tio ser goda expansionsmöjligheter. Tjänsteföretagen har det något kärvare. ”Företagen går som tåget just nu”, säger Ove Jansson, regionchef på Företagarna i Västmanland. ”Och i stort sett ser det lika bra ut över hela länet. Även om företagarna nu redovisar en viss avmattning ska man komma ihåg att det sker från en mycket hög nivå. I höstas hade länet den bästa konjunkturen i hela landet”, berättar Ove Jansson vidare för VLT. Det största hindret för företagens expansion uppges bristen på kompetent arbetskraft vara. 63 procent av industriföretagen i länet rapporterar att de tvingats tacka nej till ordrar på grund av arbetskraftsbrist under det gångna året. Trots bristen på kompetent arbetskraft har 30 procent av företagen utökat personalstyrkan under det senaste året, 10 procent har däremot gjort personalneddragningar. För den närmaste framtiden är siffrorna 22 procent respektive 5 procent. Jobben i de mindre företagen antas enligt VLT alltså vara förhållandevis trygga. Tillväxttakten förväntas dock försvagas ytterligare under det kommande året, men 38 procent av företagen tror ändå att beställningarna kommer att öka. Det är industriföretagen som är starkast i Västmanland. ”Företag som jobbar mycket på export har det lättare”, säger Ove Jansson till VLT. Sven-Arne Svensson på Erik Penser sammanfattar hans ljusa syn på den svenska konjunkturen som att Sverige tappade fart på grund av att exporttillväxten mattades i fjol men att det berodde mer på kapacitetsbrist i exportindustrin än vikande efterfrågan. Nu börjar verkstadsinvesteringarna enligt Sven-Arne Svensson komma ikapp och Sveriges maskintunga export kan på nytt surfa på en ”oerhört stark” global investeringskonjunktur som drivs på inte minst av tillväxtländerna. USA:s konjunktursvacka skall inte heller tynga humöret för Sven-Arne Svensson. ”Man ska komma ihåg att USA inte står för mer än 7,6 procent av Sveriges export. Norge är ett större exportland och de går bra. Det gör också största exportlandet Tyskland”, säger han till di.se.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1