Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 17 april 2008

Teqnion sätter höga mål

Teqnionkoncernen har höga mål med sin verksamhet för 2008. Personalstyrkan väntas närmare fördubblas, enligt Teqnions vice VD Johan Steene.

Teqnionkoncernen består av Inkom, Electrona Sievert, UpTech Group, Storebro Energy Systems och Elrond Komponent. Försäljningsmässigt går det generellt bra över hela koncernen och Teqnion kommer att öka sin personalstyrka främst inom försäljning över hela sin koncern. ”Överlag går det bra. Det är klart att det går bättre på vissa håll men det är så att de kan ligga i olika faser också. Vi har ju som strategi att utveckla befintliga bolag och förvärva nya bolag och beroende på vilken fas bolaget befinner sig i så gasar vi olika”, berättar Johan Steene för evertiq. UpTech är ett av de företag som kommer att satsa ytterligare på försäljningssidan. ”Vi har jobbat mycket med att stärka UpTechs serviceorganisation under 2007 och nu börjar vi se resultat från detta. Vi kommer att satsa hårt på att stärka försäljningsorganisationen i Skandinavien”, berättar Johan Steene för evertiq. UpTech har två affärsområden. Dels säljer och marknadsför UpTech testutrustning men framförallt handlar bolagets verksamhet om försäljning och marknadsföring av kabelbearbetningsutrustning. ”Det är ca 80/20 relation där emellan”, säger Johan Steene till evertiq. UpTech hade tidigare planer på att etablera sig även inom kontaktdonsförsäljning men dessa planer går just nu lite på sparlåga.. ”Det är dock något som fortfarande är intressant. Antingen tar vi in rätt personal och rätt leverantörer eller så blir detta genom förvärv”, berättar Johan Steene för evertiq. Teqnionbolaget Inkom, Storebro Energy Systems och Elrond planerar också att anställa mer säljpersonal. ”På Elrond kommer vi också att satsa på försäljningssidan främst i Skandinavien. Vi tittar även på att etablera ett säljkontor i Finland”, berättar Johan Steene för evertiq. Johan Steene ser positivt på branschen men pekar på vikten av att sprida sina risker. ”När vi tittar på förvärv så skall vi inte köpa bolag med samma kundbas. Det är för att bolagen i koncernen skall kunna bära varandra även i konjunktursvängningarna”, berättar Johan Steene. Johan Steene berättar att Teqnion under året kommer att fördubbla sin personalstyrka. 20% organiskt och resten via förvärv. ”Det man kan se är ju att marknaden för standardprodukter ger vika till förmån för specialprodukter och kundanpassade produkter för att effektivisera produktionen. Utvecklingen för våra produkter ser bra ut just nu. Jag ser att industrin tittar mer på att de investeringar man gör skall resultera i effektiviseringar och förbättringar och det innebär ju att det finns en marknad för våra produkter”, berättar Johan Steene för evertiq.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1