Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 april 2008

CybAero tar in 15 miljoner i nyemission

CybAero genomför företrädesemission om 15 miljoner kronor.

Styrelsen för CybAero AB, listat på First North, har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. CybAero tillförs därigenom cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma CybAeros aktieägare, varvid en (1) innehavd aktie skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie. Bolagets aktiekapital kommer att ökas med högst 852 293 kronor genom nyemission av högst 5 992 270 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,142 kronor). Teckningskursen skall vara 2,50 per aktie. Hela emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Handel med teckningsrätter kommer att ske. Offentliggörande av prospekt med beskrivning av erbjudandet äger rum senast den 12 maj 2008. Avstämningsdag är den 2 maj 2008. Aktierna, inklusive teckningsrätt, handlas till och med den 28 april 2008 och exklusive teckningsrätt från och med den 29 april 2008. Teckningstiden är: 12 maj – 26 maj 2008.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1