Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 april 2008

Starkt kvartal av Autoliv

Autoliv redovisar en försäljningstillväxt på 8%, en vinstökning på 11% och ett kraftigt stärkt kassaflöde under det första kvartalet.

För perioden januari-mars 2008 rapporterar bilsäkerhetskoncernen Autolivs nytt försäljningsrekord och det starkaste kassaflödet för ett första kvartal någonsin, trots den mycket svaga nordamerikanska marknaden och den svaga västeuropeiska marknaden. Jämfört med samma kvartal 2007 ökade försäljningen med 8% till 1.828 MUSD tack vare positiva valautaeffekter på 9%. Rörelseresultatet förbättrades med 1% till 127 MUSD, vilket resulterade i en marginal på 7.0%. Resultatet före skatt blev oförändrat 113 MUSD. Nettovinsten ökade med 11% till 82 MUSD och vinsten per aktie med 22% till 1,11 USD. Kassaflödet från verksamheten uppgick till 165 MUSD. Kassaflödet före finansiering var 100 MUSD. Under de senaste tolv månaderna har koncernen genererat rekordstora kassaflöden på 856 MUSD respektive 512 MUSD före finansiering. Under det andra kvartalet 2008 väntas försäljningen öka med ca 14%, inklusive en organisk ökning om ca 2 %. Rörelsemarginalen förväntas nå minst samma jämförbara nivå som under det andra kvartalet 2007 dvs minst 7,7%. För helåret kvarstår den tidigare bedömningen att rörelsemarginalen når spannet 8,0% - 8,5%, medan helårsförsäljningen nu väntas stiga med över 10% och inte med 7% som i den tidigare prognosen. Den organiska försäljnings- tillväxten beräknas som tidigare uppgå till 2%, medan den förväntade skattesatsen för helåret har reviderats ner till 28% från tidigare 31%.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2