Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 april 2008

Habia: Ökad omsättning & sämre marginaler

Habias orderingång ökade med 19,0 procent under kvartalet och nådde 184 Mkr (154). Faktureringen uppgick till 161 Mkr (148), en ökning med 9,1 procent.

Habia Cable AB är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland. Rörelseresultatet var 21,5 Mkr (21,1) och rörelsemarginalen 13,3 procent (14,3). Habia har haft en stark försäljningsutveckling och byggt orderstock under kvartalet. Den största ökningen har varit mot telekomkunder. Inom telekomsektorn råder pressade priser vilket påverkat marginalerna negativt. Beslut har därför tagits om att flytta merparten av tillverkningen av telekomprodukter från Sverige till produktionsenheten i Kina. Flytten beräknas vara genomförd under tredje kvartalet.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2