Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 april 2008

Tigerschiöld omvald ordförande i PartnerTech

Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande i PartnerTech under årsstämman som hölls igår.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Rune Glavare, Patrik Tigerschiöld och Lennart Evrell. Thomas Thuresson, Henrik Lange och Tomas Bergström valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Styrelsearvodet fastställdes till oförändrade SEK 320 000 till ordföranden och SEK 160 000 till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Samtliga bolagets disponibla vinstmedel, 67 040 168 kr, skall balanseras i ny räkning, vilket innebär att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2007 (3 kr/aktie 2006). I sitt stämmoanförande konstaterade PartnerTechs VD och koncernchef Rune Glavare att bolaget under 2007 har haft en svag utveckling. Företaget har tappat såväl omsättning som resultat till följd av volymminskningar hos en del större kunder. För att förbättra lönsamhet och kundservice påbörjades ett större åtgärdsprogram i december 2007. Syftet är att anpassa verksamheten till nuvarande volymer samt att effektivisera och konsolidera för att förbättra synergieffekterna efter de senaste årens kraftiga expansion. Rune Glavare redogjorde även för företagets utveckling under årets första kvartal. Trots den negativa försäljningsutvecklingen har företaget tack vare ett brett tjänsteutbud och en gedigen produktionskompetens en stark position på marknaden. Med vidtagna åtgärder och fortsatt fokus på kundvärde kommer företaget att stärka positionen som en av Europas ledande kontaktstillverkare inom området business-to-business.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1