Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Material | 08 maj 2008

Regeringen tillåter förbjudet flamskyddsmedel

Ett stort steg tillbaka i miljöpolitiken togs av den svenska regeringen idag när det bromerade flamskyddsmedlet dekabromdifenyleter åter blir tillåtet i Sverige. Detta miljögift har varit förbjudet i Sverige och Naturskyddsföreningen har hittat det i 18 av 21 pilgrimsfalksägg.

Bromerade flamskyddsmedel används för att minska brandrisken i olika material. Forskning har visat att ämnena påverkar levern och hormonerna samt ger försämrat immunförsvar och beteendestörningar hos djur. Miljögifterna är också svårnedbrytbart och anrikas uppåt i näringskedjorna. – Det här är ett systemskifte i miljöpolitiken. Efter åratal av politisk enighet i kemikaliefrågan och Sverige som pådrivare i EU för en tuffare linje, är detta oerhört förvånande, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen. Bromerade flamskyddsmedel började dyka upp i miljöprover i början på 1980-talet. Sedan ökade halterna och ämnena hittades också bröstmjölk och blod hos människor. Sedan tidigare är de så kallade lågbromerade flamskyddsmedlen penta- och oktabromdifenyleter förbjudna i både EU och Sverige. Det högbromerade flamskyddsmedlet dekabromdifenyleter är dock inom vissa områden tillåtet i EU men har alltså varit förbjudet i Sverige. – Det här ändrar spelreglerna och gör att alla de företag på den svenska marknaden som har fasat ut ämnet får en konkurrensnackdel vilket är ett orättvist straff för deras framsynthet, säger Mikael Karlsson. Många företag har gått över till det högbromerade flamskyddsmedlet dekabromdifenyleter eftersom kemiindustrin påstår att molekylen har svårare att tränga in i celler. Men redan 2001 kunde Naturskyddsföreningen visa att miljögiftet finns i 18 av 21 undersökta äggskal från pilgrimsfalkar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1