Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 maj 2008

Axlon säljer HGL

Ett avsiktsavtal har ingåtts mellan Axlon Group AB (publ) och Hammar Invest AB (publ) om försäljning av Axlon Groups dotterbolag HGL till Hammar Invest. Köpeskillingen uppgår till 40 MSEK jämte tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MSEK.

"En försäljning av HGL kommer att långsiktigt säkerställa finansieringen av Axlons fortsatta marknadslansering av det nya och innovativa kontanthanteringssystemet AxlonRS. Vi tror också att HGL får bättre möjligheter att utvecklas med Hammar Invest som ägare", säger Mats Boquist, vice styrelseordförande i Axlon Group. HGL har en fabrik för avancerad mekanisk komponenttillverkning samt sourcingverksamhet i Guangdongprovinsen i Kina. Företaget producerar idag en stor del av komponenterna i AxlonRS-produkterna. Det koncerngemensamma samarbetet mellan dotterbolagen Axlon och HGL kring produktionen av AxlonRS ger betydande synergieffekter. Till exempel kostnads- och leveransfördelar, kvalitetssäkring samt effektivare produktion och utveckling. I överenskommelsen mellan Hammar Invest och Axlon Group kommer Axlon och HGL att fortsätta samarbeta efter samma riktlinjer och avtalade pris- och leveransvillkor även efter försäljningen. De produktionsavtal som tecknas kommer att följa den överenskommelse som gäller idag. Slutliga avtal förväntas ingås under de närmaste veckorna.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-22 20:26 V14.6.0-2