Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 maj 2008

Vinnova storsatsar på teknologibolag

Vinnova finansierar fyra nya satsningar inom sitt VINNVÄXT-program. Smart Textiles i Boråsregionen finansieras med sju miljoner kronor per år i åtta år.

Framtidens Bioraffinaderi i regionen kring Örnsköldsvik, Printed Electronics Arena i Norrköpingsregionen och Peak of Tech Adventure i Östersund/Åre finansieras med fyra miljoner kronor per år i upp till åtta år. Den tredje omgången av Vinnovas VINNVÄXT-program har avslutats. Satsningen riktar sig till tidiga tillväxtinitiativ med stor tillväxtpotential. Under 2006 fick 5 initiativ, av 86 sökande, finansiering under två år för att bygga vidare på sina satsningar. Fyra av dessa har nu kommit så långt att Vinnova går in med en mer långsiktig finansiering: Smart Textiles i Sjuhäradsbygden (regionen runt Borås) finansieras med sju miljoner kronor per år i åtta år. Smart Textiles har tagit regionens mångåriga tradition av textil och konfektion ett stort steg vidare till ”Smarta Textilier”, baserade på ny forskning och teknologi, nya produkter och nya material. Framtidens Bioraffinaderi i regionen kring Örnsköldsvik finansieras med fyra miljoner kronor per år i upp till åtta år. Framtidens Bioraffinaderi utvecklar ny kunskap, ny teknologi och biobaserade, så kallade gröna produkter, kemikalier och drivmedel samt nya energilösningar ur industriella procesströmmar. Printed Electronics Arena i Norrköpingsregionen finansieras med fyra miljoner kronor per år i upp till åtta år. Printed Electronics Arena utvecklar innovativa produkter baserade på banbrytande forskning inom tryckt elektronik, det vill säga använder konventionella tryckmetoder för att snabbt, enkelt och billigt producera elektronik. Peak of Tech Adventure i Östersund/Åre finansieras med fyra miljoner kronor per år i upp till åtta år. Peak of Tech Adventure utgår från regionens styrkeområde inom turism, skidåkning och friluftsliv och tar genom kunddriven forskning och innovation fram nya produkter och tjänster över olika branschgränser. - Ursprungligen planerade vi att bara två ytterligare satsningar skulle få långsiktig VINNVÄXT-finansiering. Men under de två år som initiativen har jobbat vidare med sina satsningar, så har fyra utvecklats så positivt att vi bedömer att de både har stor tillväxtpotential och kan utvecklas till internationellt konkurrenskraftiga miljöer, säger Cecilia Johansson, Vinnova.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-22 20:26 V14.6.0-1