Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 juli 2008

Mikrorobotar nu tillverkade av NOTE

NOTE har utvecklat sin produktionsteknologi så att den möjliggör serietillverkning av mikrobyggsätt.

Inom ramen för EU:s sjätte ramprogram har NOTE utvecklat sin produktionsteknologi så att den möjliggör serietillverkning av mikrobyggsätt. Första produkten är serieproduktion av mikrorobotar. Projektet kallas I-Swarm och är ett europeiskt samarbete med deltagare från åtta olika länder, i huvudsak inom högskole- och universitetsvärlden. I Sverige är det Uppsala Universitet som är samarbetspartnern. Precis som projektnamnet antyder har målsättningen varit att tillverka en hel svärm av väldigt små robotar, ca 3×3×3 millimeter. Robotarna utgörs bland annat av en mekanikdel (piezoelektriska ben), transceivers för IR-kommunikation, sensorer för att känna av omgivningen, solceller för kraftförsörjning och ett flip-chip monterad ASIC där robotens intelligens finns programmerad. Allt detta är monterat på två sidor av ett litet flexikort som sedan viks tre gånger innan roboten är klar för användning. Robotarna förflyttar sig med hjälp av kontrollerade pålagda spänningar. Den ska sedan kommunicera och utbyta erfarenheter med sina närmsta grannar i svärmen. Utmaningar driver utvecklingen. NOTE satsar på I-Swarm av flera anledningar. Dels finns det otaliga tänkbara applikationer inom de flesta industrisegment, från medicinteknik till rymdteknologi. Och dels för projektet för med sig processtekniska utmaningar vilket utvecklar NOTEs produktionsteknologi.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2