Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 juli 2008

Electrolux rörelseresultat försämras

Electrolux minskade under andra kvartalet sitt rörelseresultat från 921 till 793 miljoner kronor.

Electrolux nettoomsättning för det andra kvartalet 2008 minskade till 25 587 Mkr jämfört med 25 785 Mkr för motsvarande period föregående år. Försäljningen påverkades negativt av förändringar av valutakurser medan förändringar av volym/pris/mix hade en positiv påverkan. Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2008 minskade till 254 Mkr (890) och resultatet efter finansiella poster till 140 Mkr (752). Periodens resultat minskade till 99 Mkr (545), vilket motsvarar 0,36 kr (1,94) i resultat per aktie. Lanseringen av de nya produkterna i Nordamerika under Electrolux-varumärket påverkade rörelseresultatet för det andra kvartalet negativt med cirka 230 Mkr. Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2008 innehåller jämförelsestörande poster uppgående till -539 Mkr (-31) avseende kostnader för koncentration av kylskåpsproduktionen i Italien, så som tidigare meddelats. Exklusive jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet för det andra kvartalet 2008 till 793 Mkr (921) och resultatet efter finansiella poster till 679 Mkr (783). Periodens resultat uppgick till 491 Mkr (576), motsvarande 1,74 kr (2,05) i resultat per aktie. Förändringar av valutakurser, det vill säga omräknings- som transaktionseffekter, påverkade rörelseresultatet för det andra kvartalet 2008 negativt med 62 Mkr jämfört med föregående år. Transaktionseffekterna efter avräkning för valutasäkringskontrakt uppgick till -22 Mkr. Effekten av omräkning av utländska dotterbolags resultaträkningar uppgick till -40 Mkr. Resultatet efter finansiella poster påverkades av förändringar av valutakurser med -62 Mkr. ”Trots tuffa förutsättningar under det andra kvartalet har vi levererat ett underliggande resultat som förbättrats jämfört med motsvarande period förra året, exklusive kostnader för lanseringen av vitvaror inom premiumsegmentet i Nordamerika. Detta beror till stor del på de fortsatta resultatförbättringarna i Asien/Stillahavsområdet, Latinamerika och för våra professionella produkter. Men dagens ekonomiska osäkerhet gör det allt svårare att förutse framtiden. Jag är nöjd med resultatet för våra professionella produkter som visar en rörelsemarginal på 12 procent under kvartalet, jämfört med 8 procent för ett år sedan. Latinamerika fortsätter att leverera rekordresultat och har aldrig tidigare haft ett så lönsamt andra kvartal. Vår verksamhet i Asien/Stillahavsområdet har också förbättrat sitt resultat”, kommenterar Electrolux VD Hans Stråberg.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2