Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juli 2008

NOTE spår svagare resultat trots åtgärderna

De största kostnaderna för omstruktureringsarbetet på NOTE är nu tagna och även om det tredje kvartalets marginaler kommer att hållas tillbaka något så ser NOTEs VD Arne Forslund att bolaget när året är slut, har överträffat fjolårets försäljning. Ytterligare förvärv av nearsourcingcenter kan dessutom väntas under andra halvåret.
NOTEs förändringsarbete har hittills kostat 20 miljoner kronor under första halvåret och tillsammans med en pågående prispress på marknaden kan bolaget se tillbaka på en väsentlig resultatförsämring jämfört med ifjol.

"Våra strukturåtgärder sätter kortsiktigt en press nedåt på våra marginaler, särskilt under första halvåret. Hittills i år har vårt resultat belastats av kostnader om 20 MSEK för genomförandet av förändringsarbetet. Främst av den anledningen var vår rörelsemarginal lägre än under första halvåret i fjol. Därtill har vi känt av en ökande prispress, särskilt från internationella USD-beroende kunder, och en något svagare efterfrågan, primärt från kunder inom verkstadsindustrin. Genom våra nyligen förvärvade bolag har dock försäljningen hållits uppe något över fjolårets nivå", kommenterar NOTEs VD Arne Forslund i sin delårsrapport.

Under andra halvåret förväntar sig Arne Forslund dock en förbättring. Försäljningsvolymerna skall ökas, bland annat genom förvärv av nya nearsourcingcenter, och marginalerna skall pressas uppåt tack vare det genomförda åtgärdsprogrammet men trots det tror Arne Forslund att årets resultat blir sämre än förra året.

"Vi har nu kommit drygt halvvägs in i ett år präglat av stora förändringar och utmaningar för vår organisation. Vi bygger ett nytt NOTE, som redan vid årets utgång ska vara betydligt starkare än vid årets början. Trots att marknadsläget försvagats något under andra kvartalet finns fortsatt stöd till vår tidigare bedömning att vi sammantaget i år ser möjligheter att överträffa föregående års försäljning. Under andra kvartalet tog vi beslut om att gå fortare fram och utöka personalreduktionerna i Sverige. Även om vi hittills redan tagit den absoluta merparten av kostnaderna för
förändringsarbetet så kommer våra marginaler fortsatt vara under press under det tredje kvartalet. Effekterna av åtgärdsprogrammet kommer successivt under hösten. Som en konsekvens av ett något svagare marknadsläge och utökningen av åtgärdsprogrammet bedöms dock resultatet på helår understiga föregående års nivå. Vidare räknar vi under hösten med att göra ytterligare förvärv av Nearsourcingcenters för att öka vår försäljning", berättar Arne Forslund.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1