Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 juli 2008

18% organisk tillväxt för Atlas Copco

Atlas Copco redovisar en 18%-ig organisk tillväxt och ett 20%-igt förbättrat rörelseresultat för andra kvartalet.

Utvecklingsmarknaderna lyfter försäljningstillväxten och Atlas Copco rapporterar idag 18% organisk ordertillväxt. Alla affärsområden och regioner bidrog enligt bolaget till tillväxten. Intäkterna uppgick till MSEK 18 884 (15 985), organisk tillväxt på 15%. Rörelseresultatet steg 20% till MSEK 3 630 (3 037), en marginal på 19.2% (19.0). Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 354 (3 215). • Periodens resultat uppgick till MSEK 2 463 (2 377). • Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.01 (1.94). "Sammantaget väntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster ligga kvar på en hög nivå, främst på grund av en fortsatt stark utveckling av efterfrågan på utvecklingsmarknader och från gruvindustrin. I Nordamerika och Västeuropa väntas vissa kundsegment, relaterade till konsumentvaror och bostadsbyggande, försvagas", kommenterar Atlas Copcos VD Gunnar Brock.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1