Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 augusti 2008

Mydatas minskar omsättning med 14% under andra kvartalet

Mydata har under andra kvartalet lanserat en helt ny produktgeneration, MY100, för pick & place-marknaden. Den nya produktfamiljen har mottagits väl på marknaden. Introduktionen av en ny produktgeneration parallellt med den existerande samt ett osäkert konjunkturläge har givit en flukturerande orderingång och fakturering under perioden.

Den totala marknaden påverkas av den globala konjunkturavmattningen. För Mydata syns detta främst på den amerikanska och delar av den europeiska marknaden. För MY500 fortsätter en intensiv marknadsbearbetning. Den 1 juni förvärvade MYDATA sin tyska distributör Royonic. Royonic har konsoliderats i MYDATA’s resultat från och med juni med marginell resultatpåverkan. Under det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 143 mkr (166), motsvarande en minskning om 14 procent. Korrigerat för valutaeffekter var minskningen 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen under januari – juni uppgick till 298 mkr (323), motsvarande en minskning om 8 procent. Korrigerat för valutaeffekter minskade omsättningen med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under det andra kvartalet uppgick till 177 mkr (163), en ökning med 9 procent. Rensat för valutaeffekter ökade orderingången med 17 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under januari – juni uppgick till 307 mkr (322), en minskning med 5 procent. Rensat för valutaeffekter ökade orderingången med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under perioden uppgick orderingången för MY 500 till 8 mkr. Rörelseresultatet under januari – juni uppgick till -13 mkr (20). Hela rörelseresultatet uppstod i det andra kvartalet (15 mkr). Andelen forskning och utveckling uppgick till 19 procent (18) av omsättningen under januari – juni samt till 21 procent (17) under det andra kvartalet. FOU har belastat resultatet under januari – juni med 56 mkr (59), varav 30 mkr (28) under det andra kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -62 mkr (-4) under januari – juni. Introduktionen av MY100, med upprampning av produktion och tillverkning av maskiner för kunddemonstrationer och säljsupport, har resulterat i en extraordinär belastning på kassaflödet. Även den minskade faktureringen och valutaeffekterna har påverkat kassaflödet negativt.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2