Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 augusti 2008

Skanditek ökar sitt innehav i PartnerTech

Under andra kvartalet har industriförvaltningsbolaget Skanditek köpt aktier för 11 mkr i kontraktstillverkaren PartnerTech vilket ger ett ökat innehav på ytterligare 2,4% av aktierna. Under perioden januari till juni 2008 förvärvades totalt 7% av aktierna.

Under det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen för PartnerTech till 695 mkr ( 683), en ökning med 2 procent samt rörelseresultatet till 8,1 mkr (24,3), en rörelsemarginal om 1,2 procent (3,6). Det pågående besparingsprogrammet om 100 mkr för att återfå lönsamhet följer plan och beräknas generera besparingar om ca 100 mkr på helårsbas vid oförändrad volym. Bl a har samtliga av de tidigare aviserade 150 personerna lämnat bolaget. Kassaflödet efter investeringar uppgick under det andra kvartalet till -16 mkr (53) samt för perioden januari till juni till -2 mkr (104).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-2