Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 22 september 2008

Ny information om IPC för mönsterkort

Den 18 september hade evertiq en artikel om den svenska versionen av IPC-standarder för mönsterkort. Nu kommer ytterligare information.
Esbjörn Johansson på Capinor, som gjort översättningen av IPC-standarder för mönsterkort har kommit med följande information:

Vi har länge sett brister i produktspecifikationer och ett glapp mellan Perfag och IPC som till en del berott på att IPC-specifikationerna inte funnits på svenska. Capinor har översatt specifikationerna utan egen vinning för att öka spridningen av IPC som specifikation även för mönsterkort, speciellt i tanke på att svensk version av IPC-A-610 för kretskort/ lödning finns sedan tidigare och är vedertagen inom elektronikbranschen, därför behövs någon form av ”harmonisering” så att även IPC-A-600 blir en lika naturlig motsvarighet för mönsterkort, skriver Esbjörn Johansson.

Esbjörn Johansson har därför översatt båda mönsterkorts- specifikationerna till svenska i samarbete med Scanditron i Stockholm, ett omfattande jobb som förhoppningsvis ökar användandet av IPC-specifikationerna för mönsterkort, där även IPC-4101 samt IPC-455X och IPC-222X-serierna är värdefulla verktyg vid konstruktion.

IPC-A-600G är på 124 sidor med många färgbilder som visar på olika typer av avvikelser samt vad som är godkänt och icke godkänd för respektive klass. Specifikationen behandlar vanliga rigida mönsterkort (oavsett antal lager), men berör också flex-rigid och metallbaskort.

IPC-6012B används som fördjupning och komplement tillsammans med IPC-A-600G och innehåller ytterligare detaljerad textinformation, figurer och tabeller, t ex tjocklek på pläterad koppar, nickel-guld osv. IPC-6012B har också en användbar tabell i bokstavsordning och innehåller många konkreta detaljer.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2