Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 oktober 2008

Sony Ericsson visar mindre förlust än väntat

Sony Ericsson redovisade nu på morgonen sitt resultat för tredje kvartalet.

Antalet levererade enheter under kvartalet var 25,7 miljoner, medan försäljningen för kvartalet var 2 808 miljoner euro, en minskning med 10% jämfört med tredje kvartalet 2007. Merparten av denna minskning speglar effekterna av valutakursförändringar, liksom en förändring av produktmixen till fler billigare telefoner. Bruttomarginalen minskade också jämfört med föregående kvartal. Resultat före skatt för kvartalet var 12 miljoner euro, exklusive omstruktureringskostnader på 35 miljoner euro, en minskning jämfört med tredje kvartalet 2007. Genomsnittligt försäljningspris (ASP) för Sony Ericsson minskade både jämfört med föregående kvartal och år i linje med samma nivåer som under tidigare kvartal. Detta beror på att fler billiga telefoner sålts och ökad priskonkurrens på marknaden för medel- till avancerade telefoner. Jämfört med föregående kvartal blev marknadsandelen för det tredje kvartalet oförändrad och uppskattas till cirka 8%. "Som väntat har det tredje kvartalet fortsatt att vara en utmaning för Sony Ericsson. Vi har flyttat fram våra planer för att anpassa verksamhet och resurser med konsolideringen av FoU-verksamhet till en mer flexibel och kostnadseffektiv organisationsstruktur. Målet är att minska driftskostnaderna med 300 miljoner euro per år i slutet av andra kvartalet 2009, med beräknad full effekt under andra hälften av 2009. Dessa planer utvecklas i linje med förväntningarna ”, säger Dick Komiyama, ordförande, Sony Ericsson. "Vi har åtagit oss att genomföra vår anpassningsplan så snart som möjligt för att se till att vi har rätt storlek och organisatorisk struktur för att gå till hälsosam lönsamhet". Sony Ericsson har betalat en andra utdelning till moderbolagen på totalt 300 miljoner euro i kvartalet, vilket bygger på 2007 års resultat, och i slutet av september 2008 hade Sony Ericsson en nettokassa på 1,4 miljarder euro.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1