Elektronikproduktion | 03 november 2008

Energisnålare mobilladdare

Laddare till mobiltelefoner och bärbara datorer ska dra mindre el är innebörden av en EU-förordning som Ekodesignkommittén har röstat igenom. Beslutet innebär krav på så kallade externa nätaggregat.
”Kraven på externa nätaggregat beräknas genom beslutet årligen kunna spara 9 TWh el år 2020 inom EU. Sveriges årliga totala elanvändning är – som jämförelse – cirka 150 TWh”, säger Mikael Holst på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Studier visar att omsättningen av externa nätaggregat är stor och att de orsakar stora energiförluster. Dessa beror dels på omvandlingsförluster, men också på att många lämnar mobil- eller datorladdaren i jacket, fast laddning inte pågår.

”Konsumenten behöver inte göra något särskilt för att uppfylla ekodesignkraven. Det är producenterna och återförsäljarna som måste se till att alla nya produkter i affärerna uppfyller ekodesignkraven. De laddare som redan är i bruk får fortsatt användas”, säger Mikael Holst.

Förordningsförslagen ska nu granskas av parlamentet, innan de kan antas av kommissionen. Kraven som är formulerade i förordningarna kommer att börja gälla tidigast ett år efter antagandet och skärps sedan efter hand, skriver Elektronikvärlden.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1