Elektronikproduktion | 06 november 2008

Kontraktstillverkare håller sig flytande under lågkonjunktur

Den globala elektronikindustrins kontraktstillverkning kommer inte undan effekterna av den nuvarande ekonomiska nedgången, men den kommer att fortsätta att expandera och även uppleva en lätt uppgång i tre år, enligt iSuppli.
Inkomsterna för globala kontraktstillverkare, som består av försäljning av elektronik (EMS) och Original Design Manufacturing (ODM), väntas öka med 8,3 procent under 2008, en minskning från 16,1 procent under 2007. iSuppli har tidigare prognostiserat en tillväxt på 9,1 procent under 2008.

2009 års tillväxt kommer att minska till 6,1 procent eftersom efterfrågan från konsumenter och företag fortsätter att sjunka. År 2010 kommer efterfrågan på OEM-produkter att stabiliseras och tillväxten för kontraktstillverkning kommer att stiga till 7,6 procent. För år 2011 kommer tillväxten att stiga med 9 procent då den globala elektronikindustrin och kontraktstillverkningsindustrin återhämtar sig.

Tabellen presenterar iSuppli: s prognos för den globala elektroniska kontraktstillverkningens inkomster och tillväxt.

iSuppli: s forskning visar också att kortfristiga kreditfrågor för närvarande inte påverkar kontraktstillverkarnas verksamhet. "Rädsla och oro för att de flesta kontraktstillverkare på kort sikt riskerar konkurs verkar vara överskattad", säger Adam Pick, EMS/ODM-analytiker på iSuppli.

En analys av risken för konkurser för Top-8 EMS-leverantörer visar att de flesta är kvar i en finansiell säkerhetszon. Dessutom visar iSuppli:s snabbundersökning av EMS-leverantörer inte på någon omedelbar risk specifikt för kommande förfallodagar för räntebärande instrument

Under den sista stora nedgången under 2001-2003 lyckades kontraktstillverkningsindustrin bibehålla tillväxten, och sedan uppleva en ökning i intäkter under 2004 i takt med att marknaden återhämtade sig.

"Denna nedgång och återhämtning kommer att vara fundamentalt annorlunda för kontraktstillverkare", säger Pick. "Det finns flera makroekonomiska och industriella faktorer som kommer att stoppa den inkomstexplosion vi såg under 2003, 2004 och 2005."

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2