Komponenter | 11 november 2008

Europeiska chipförsäljningen ökade 0,9% i september

Den europeiska marknaden för halvledare ökade med 0,9% i september jämfört med föregående månad, rapporterar World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).
De flesta produktkategorier bekräftade tendensen som konstaterats i augusti, där ”total logic and MOS Special Purpose Logic” driver marknaden. Optoelektronik ökade också i september och har återhämtat sig efter den svagare utveckling i augusti.

Om man tittar på enskilda typer av kretsar så växte användningsspecifika analoga kretsar för kommunikation med 12% och kretsar för dator och kringutrustning med 6%, vilket främst bidragit till tillväxten i september.

Mer i detalj uppgick den europeiska halvledarindustrins försäljning i september 2008 till 3 478 miljarder USD enligt WSTS, en ökning med 0,9% jämfört med föregående månad. Detta motsvarar en minskning med 1,5% jämfört med samma månad förra året.

Nedgången i växelkursen för euro i förhållande till US-dollar har fått en dämpade inverkan på tillväxtsiffrorna. Mätt i euro var halvledarförsäljningen i september 2008 2 323 miljoner euro, en ökning med 4,1% jämfört med föregående månad och en minskning med 9,5% jämfört med samma månad för ett år sedan.

Över hela världen var halvledarförsäljningen i september 2008 22,967 miljarder USD, en ökning med 1,1% jämfört med föregående månad. Detta resulterar i en ökning på 1,6% jämfört med samma månad 2007.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2