Elektronikproduktion | 12 november 2008

Kitrons resultat före skatt mer än tredubblades

Kitrons resultat för tredje kvartalet mer än tredubblades, vinst före skatt uppgick till NOK 29.3 miljoner.
Vinst före skatt uppgick till NOK 29.3 miljoner, vilket motsvarade mer än tre gånger mer än under samma period (NOK 8.7 miljoner) förra året. Orderingången för kvartalet ökade med 52 procent till 578 miljoner NOK (NOK 380 miljoner) under samma period förra året. Omsättningen ökade med 24 procent och var för kvartalet 483,7 miljoner NOK (390,2 miljoner). Vinst före skatt uppgick till NOK 29.3 miljoner (NOK 8.7 miljoner). EBITDA och EBIT var respektive 46,2 miljoner NOK (22,2 miljoner) och 37,2 miljoner NOK (13,9 miljoner). Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 27,8 miljoner NOK (-29,4 miljoner).

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2