Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 14 november 2008

Oroligt i Europas mönsterkortindustri

EIPC (European Institute for Printed Circuits) har tagit pulsen på den europeiska PCB industrin på electronica i veckan. Lågkonjunktur, krav på långa betalningstider och svårt att få tag på rätt folk är vad tillverkarna ute i Europa är mest rädda för just nu.
Franska Cire-gruppen har inte mer än 20% av omsättningen på varje marknadssegment. De upplever en stadig marknad i militär-, rymd-och flygindustrin, främst på grund av att den franska regeringen planerar att avsätta stora belopp till Galileo-projektet samt till utrustning för militär underrättelsetjänst. Omkring 15% av Cires tillverkning går till fordonsindustrin, och detta har påverkats av att några projekt blivit uppskjutna. Det händer heller inte särskilt mycket i telekomsektorn för närvarande. Men industrin är stadig, även om bristen på finansiering för små och medelstora företag kan ha en inverkan.

Dominique Pellizzari, chef över Cire-gruppen har svårt att hitta rätt personer. Något som på sikt är avgörande för Europas framtida mönsterkortindustri. Det finns alltför många små och medelstora företag vars ägare är på väg att gå i pension som inte har några arvingar eller efterträdare. Dåligt genomtänkta miljölagstiftningar gör också att företagen tvingas till en mängd extra kostnader.

Brittiska Graphic PLC har fått en bra start på budgetåret som inleds i oktober, men marknaden visar redan visar tecken på att avta. År 2009 kommer den antagligen att sjunka ännu mer, enligt VD David Pike. Kontrakt skjuts upp och beställningar av flygplan minskar. Även företag från fjärran-östern erbjuder nu mindre prototypstorlekar och det finns mycket kapacitet i Tyskland på grund av svackan i bilindustrin. Allt detta förvärras ytterligare av kraven på 90 dagars betalningsvillkor, främst från amerikanska bolag.

Dr. Laurent Bodin hos Cimulec i Frankrike, räknar med att marknaden kommer att minska med 20% nästa år. Gruppen omfattar CST i Toulouse som levererar till militär- och flygindustrin där det finns en stor osäkerhet kring betalningsvillkoren, trots att den franska regeringen överväger lagstiftning som gör det olagligt att ha betalningsvillkor på längre än 30 dagar.

I Italien är betalningstiden fortfarande en utmaning. 120 dagar är normen, och i genomsnitt är 130 dagar regel. Det anses ohövlig att jaga fordringar innan 90 dagar har gått. Marta Puggioni hos Picasse Elettronica srl säger att det sedan i augusti har skett en minskning i efterfrågan, men hennes företag har en bra spridning över olika industrier. Nedgången inom bilindustrin är den största även i Italien.

En annan mönsterkortleverantör till bilindustrin är Spanska EuroCir som har farhågor för 2009, även om deras Kinafabrik rapporteras ha mycket att göra för tillfället.

Österrikiska AT&S har i veckan sagt upp cirka 600 anställda som en följd av nedgången i bilindustrin. Danska GPV varslade igår 130 anställda, bland annat inom mönsterkortdivisionen. Däremot kom finska Aspocomp med en positiv rapport i veckan. Detta härleddes till att Aspocomp har blivit av med sin förlusttyngda division i Thailand.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-27 00:02 V9.5.0-2