Elektronikproduktion | 17 november 2008

Orbotech slutar tillverka utrustning för kretskortsindustrin

Under inledningen av det tredje kvartalet 2008 började Orbotech att trappa ner sin verksamhet för kretskortsindustrin.
Mot bakgrund av de nuvarande globala ekonomiska villkoren omfokuserar bolaget sin strategiska plan genom att trappa ner sin verksamhet inom kretskortssegmentet. Denna process kommer att fortsätta till slutet av året, varefter bolaget inte längre kommer att utveckla och marknadsföra utrustning för kretskortsindustrin, men kommer att fortsätta att erbjuda service av redan installerade produkter. Dessutom har bolaget antagit vissa åtgärder för att anpassa sin infrastruktur, bland annat ca 15% minskning av bolagets globala arbetskraft under tredje och fjärde kvartalen 2008, en minskning med 15% av företagsledningen löner, mindre minskningar av andra anställdas löner och andra kostnadsbesparande åtgärder.

Intäkterna för tredje kvartalet 2008 var 94,8 miljoner USD, jämfört med 105,1 miljoner USD, som noterades under det andra kvartalet 2008 och 82,3 miljoner USD under tredje kvartalet för ett år sedan. Nettoförlust för tredje kvartalet 2008 var 43,1 USD miljoner, jämfört med årets resultat på 5,3 miljoner USD under andra kvartalet 2008, och nettoinkomst av 0,4 miljoner USD under tredje kvartalet 2007.

Intäkterna för de första nio månaderna 2008 uppgick till 300,3 miljoner USD, jämfört med 257,0 miljoner USD under motsvarande period 2007. Nettoförlust för de första nio månaderna 2008 var 34,1 miljoner USD, eller 1,02 USD per aktie, jämfört med årets resultat på 2,6 miljoner USD, eller 0,08 USD per aktie, för motsvarande period förra året. I nettoförlust för de första nio månaderna 2008 ingår nedskrivningar och omstruktureringskostnader.

Försäljningen av utrustning till mönsterkortsindustrin var 27,7 miljoner USD under tredje kvartalet 2008, jämfört med 34,5 miljoner USD under andra kvartalet 2008, och 37,2 miljoner USD under tredje kvartalet 2007. Försäljningen av inspektionsutrustning för platta bildskärmar (FPD ) var 31,7 miljoner USD, jämfört med 29,8 miljoner USD under andra kvartalet 2008, och 8,8 miljoner USD under tredje kvartalet förra året. Försäljningen av utrustning till kretskortsindustrin var 3,9 miljoner USD, jämfört med 7,5 miljoner USD under andra kvartalet i år, och 5,7 miljoner USD under tredje kvartalet 2007.

Försäljning av check reading products var 2,0 miljoner USD under tredje kvartalet 2008, jämfört med 2,7 miljoner USD under andra kvartalet 2008, och 2,9 miljoner USD under tredje kvartalet 2007. Försäljning av utrustning för medicinsk bildbehandling 3,4 miljoner USD under tredje kvartalet 2008, jämfört med 4,4 miljoner USD under andra kvartalet 2008, och 3,4 miljoner USD under tredje kvartalet 2007 (Bolaget förvärvade denna verksamhet den 6 augusti 2007). Serviceintäkter för tredje kvartalet 2008 var 26,0 miljoner USD, en liten minskning jämfört med 26,2 miljoner USD under andra kvartalet 2008. Serviceintäkter under tredje kvartalet 2007 var 24,3 miljoner USD.

Intäkter från kretskortsindustrin var betydligt lägre än väntat för kvartalet, beroende på att vissa av bolagets kunder har skjutit upp leveranser för system, på grund av ökande problem med krediter i samband med tidigare bekräftade order och i ljuset av den allmänna ekonomiska osäkerheten.

Bolaget noterade ökande intäkter av försäljningen av AOI-utrustning för platta bildskärmar till följd av ökade kapitalinvesteringar hos LCD-tillverkare. Bolaget har inte upplevt några tillbakadragna beställningar för FPD-inspektionsprodukter, men vissa leveranser har skjutits framåt av kunder från två till nio månader.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2