Elektronikproduktion | 17 november 2008

Scalae tillsätter VD

Styrelsen i Scalae har beslutat att stärka sin organisation och tillsätter från och med 1 december Scalaes operativa chef Jörgen Troedsson som VD.
Jörgen Troedsson har under 13 år innehaft flertalet ledande befattningar inom DUX-koncernen, bl a som VD för ett produktionsbolag i Portugal och har dessutom lett flera effektivitetsprojekt bl a inom logistik och organisation.

Scalae AB har sedan starten drivits av ägarna Peter Arndt och Anders Cederberg. ”Scalae AB är nu inne i en fas där vi måste renodla våra arbetsområden för att klara av den kraftiga expansion vi ser framför oss”, säger Peter Arndt.

Satsningen på att bli en etablerad spetsinriktad design- och produktvecklingspartner i södra Sverige har fallit i god jord och företagets 3 kontor går på högvarv och flertalet nya personer kommer att anställas framöver. Företaget ser en stark tillväxt inom Life Science och Medicinteknik både i Sverige och inom Europa.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1