Embedded | 18 november 2008

Free2Move ändrar huvudinriktning

Målsättningen för Free2move att nå 100 % omsättningsökning i år visar sig vara utom räckhåll. Företaget har nu ändrat inriktning till audioprodukter.
Anledningarna till omsättningsminskningen är förseningar i framtagning och leveranser av produkter inom området arbetsplatskommunikation och det faktum att försäljningen av Bluetooth-moduler har bromsat in den senaste tiden. Detta bidrar till att Free2move nu reviderar ner målsättningen till en omsättning på 12-15 MSEK och ett svagt negativt resultat för 2008.

För att öka lönsamheten i Free2move och möta den vikande försäljningen av moduler beslutade Free2moves styrelse i slutet av sommaren att genomföra en förändring av bolagets huvudinriktning mot audioprodukter för arbetsplatskommunikation.

Free2moves audioprodukter används till exempel för kommunikation i bullriga miljöer som byggarbetsplatser, flygplatser, oljeborrplattformar eller på arbetsplatser där personer hela tiden måste kunna prata med varandra (lager, butiker, casinon, restauranger). Produkterna är baserade på trådlös Bluetooth teknik vilket ger helt nya möjligheter jämfört med traditionella analoga kommunikationssystem. Dessa slutanvändarprodukter ger ökade intäkter och kraftigt ökade marginaler.

De partners Free2move samarbetar med har stora affärsmöjligheter baserade på Free2moves audioprodukter. Detta stödjer förändringen av bolagets inriktning. Eftersom verksamheten styrdes om i tid ses nedgången som temporär. Efter de initiala leveranserna av Handset förväntas en stark försäljningsökning under 2009.

Free2moves kommunikationsprodukter ingår i det system som Bovis Lend Lease nu rullar ut globalt. Bovis Lend Lease är en multinationell grupp som omsätter 14.6 Miljarder US $ och har 12.000 anställda. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att driva entreprenadprojekt över hela världen. Vid varje projekt finns ett antal byggnadskranar där säkerheten är en viktig fråga. Systemet Crane Integrated Safety System (CISS) är uppbyggt av komponenter och delsystem från Free2move och andra leverantörer. Free2move står för kommunikationsutrustningen. I varje kran finns ett antal accesspunkter monterade för kommunikation med både kranföraren och arbetarna på marken.

Arbetarna på bygget använder antingen hörselskydd med Free2moves Bluetooth teknologi eller ett s.k. Handset som tillverkas av Free2move. Systemet kommer att introduceras vid byggnationen av BBCs nya "Broadcasting House" i London.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1