Elektronikproduktion | 18 november 2008

Medical driver tillväxten i EMS industrin

Den globala EMS industrin upplevde sitt högsta inkomstår under 2007 någonsin. Tillväxten fortsatte under det första halvåret 2008, där de 20 största kontraktstillverkarna i världen stod för en försäljningsökning på 16,6% jämfört med samma period föregående år.
Tillväxten för dessa kontraktstillverkare fortsätter att vara geografiskt obalanserad. Asien förväntas växa med ungefär 17,2% årligen och stå för över 71% av den totala EMS-marknaden under 2012. Nordamerika beräknas ha en tillväxt på 4,9% årligen och Europa 7,5%. Resten av världen väntas växa med 11,6%.

De viktigaste regionerna i den asiatiska marknaden fortsätter att vara Kina som står för cirka 60% av EMS-produktion i Asien. Tillsammans med Taiwan motsvarar andelen 46% av produktionen i världen. 2012 förväntas Kina stå för 76% av all EMS-produktion i Asien och 54% av hela världens produktion. Detta enligt Electronic Trend Publications. Den kinesiska regeringen fortsätter att ge betydande incitament vad gäller skattelättnader, mark bidrag och låga import tullar.

När det gäller långsiktig tillväxt så fortsätter kommunikation att vara den marknad med störst potential för elektroniktillverkarna. Därför förväntas den marknaden att växa med 15,9% årligen mellan 2007 och 2012. Konsumentelektronik väntas också visa en stark tillväxt på 13,5% årligen under de närmaste fem åren.
Datorprodukter och medicinelektronik väntas öka med 13,4% respektive 12% årligen fram till 2012. Från 2007 till 2012 väntas den årliga tillväxttakten för fordons-, försvars och industriella ändamål bli omkring 8%. Totalt sett väntas den globala EMS-marknaden växa med 13,5% per år från 261 miljarder US Dollar under 2007 till 492 miljarder US Dollar år 2012.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2