Elektronikproduktion | 19 november 2008

NOTE:s outsourcing till Sydostasien och Östeuropa

NOTE har fabriker i Kina och Östeuropa. evertiq har intervjuat företagets VD, Arne Forslund, om erfarenheterna från outsourcingen.
I Notes fabrik i Kina arbetar i dagsläget 150 personer. Företaget leds av en engelsk VD som arbetat i regionen i 15 år. "Det svåra när man ska starta verksamhet i Kina är att hitta rätt personal" säger Arne Forslund, VD på NOTE. I Kina bor de högutbildade ingenjörerna vid kusten, samtidigt som den billigaste arbetskraften finns inåt landet.

Just detta kan också ses i Östeuropa där högutbildad arbetskraft återfinns i och runt universitetsstäderna, där lönerna också är generellt sett högre. För bästa konkurrenskraft måste man noggrant överväga vilken ort som är den optimala.

I Kina går vågen alltså västerut i landet, men då ökar samtidigt byråkrati och korruption vilket gör att företag är försiktiga att komma för långt bort från den väl fungerande kusten. I Östeuropa är ofta situationen likartad, varför idealet är att lägga en fabrik på till exempel Polska sidan av gränsen till Ukraina och bussa in arbetskraften från andra sidan gränsen.

Ett annat problem med Kina är naturligtvis kopiering och Arne Forslund understryker hur viktigt det är att skydda sig och sina kunder från detta. NOTE:s fabrik i Kina är ett samägd JV med Filippinska Ionics. Ionics är registrerat på börsen i Singapore som har stränga lagar mot kopiering och därför kan kunderna känna sig trygga.

I Kina har NOTE efter mycket arbete hittat och kvalificerat underleverantörer på plats, vilket Arne Forslund menar är viktigt att starta med, så man inte försätter sig i en situation där material till att börja med måste skickas från Sverige. Komponenter kan man annars tro har ungefär samma pris i olika delar av världen, men de är ofta billigare i Asien på grund av konkurrenssituationen. Generellt kan sägas att telekomprodukter är billigare i Kina än i Europa medan det omvända förhållandet gäller för produkter för industrin.

Hos Notes samarbetspartner på Filippinerna arbetar ett antal ingenjörer som kommer från halvledarindustrin. Det händer ofta att de ser hur en kretslösning kan förenklas genom att konstruera IC-kretsar där kundens
kretslösning integreras ytterligare och antalet komponenter på så vis kan minskas betydligt, vilket nyligen gett utdelning för en kund som lagt ut sina bluray-spelare till Notes samarbetspartner och fått en enchiplösning när de filippinska ingenjörerna fått se över kretslösningen för produkten..

Att timpriserna nu ligger lika i Filippinerna och Kina utgör också nu en fördel för tillverkning i Filippinerna eftersom all personal där talar engelska. Lönerna har tidigare legat 20% över de kinesiska, säger Arne Forslund.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1