Mönsterkort | 24 november 2008

Fordonsindustrin nästa marknad för massproduktion av mönsterkort som försvinner i Europa

Europeiska mönsterkortsmarknaden krymper för varje dag. Under slutet av 90-talet fanns flera stora företag som massproducerade mönsterkort till mobiltelefoner med microvia teknik - företag som AT&S, Aspocomp, Photo Print Electronics, Multek, Microser, SAT / Sagem, Lares-Cozzi, Philips Evreux. Allt eftersom kunderna flyttade produktionen till Kina så slutade de att tillverka mönsterkort i Europa.
Idag är Aspocomp nästan försvunnet, Photo Print Electronics (PPE) köptes av Wurth Electronics, Multek flyttade sin produktion av mönsterkort till Kina, Lares-Cozzi krympte i storlek och ägs nu av ett ryskt bolag. Philips mönsterkortsanläggning köptes av Aspocomp, Microsers fabrik i Madrid har sålts till Tyco PCB och sedan en investmentbank, som stängde ner det.

När AT&S största kund Nokia flyttade produktionen till Rumänien och stängde sin fabrik i Bochum, Tyskland var AT&S tvungna att reducera antalet anställda och även ytterligare minskningar var väntade. Europeisk tillverkning av mönsterkort till mobiltelefoner sker nu mycket små mängder. Enligt Dr Nakahara är bilindustrin nästa stora marknad för mönsterkortsproduktion som kommer att lämna Europa för Asien.

Ett aktuellt exempel på detta är tyska mönsterkortstillverkaren Ruwel som nyligen köpte Lanteks fabrik i Kina, för att behålla sina befintliga kunder. Dr Nakahara slutsats är att Ruwel, Fuba och Schweizer electronic - de tre största europeiska mönsterkortstillverkarna åt bilindustrin, kommer att möta samma öde som AT & S. Företagen behöver bara titta på prisskillnaden mellan Kina och Europa.

Mönsterkortstillverkare i Europa måste, för att stanna kvar i verksamheten, inrikta sig på en snabbt fluktuerande marknad med låga volymer och många typer av kort. Dessa kommer att bestå av prototyper och mindre serier kort till militär / flyg- och rymdindustrin och - i viss utsträckning - den medicinska industrin.

Dr Hayao Nakahara är ordförande N.T. Information - ett konsultföretag för mönsterkortsindustrin, och även medlem i IPC Technology Market Research for World PWB produktion.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1