Ola Rollén Test & Mät | 26 november 2008

Hexagon tror på tufft 2009

Hexagon arrangerade igår en kapitalmarknadsdag i Heerbrugg Schweiz, vid vilken Hexagon gav en global översyn av bolagets affärsverksamheter samt uppdatering av den finansiella planen.
Hexagon planerar för att 2009 kommer att bli ett utmanade år. Hexagon räknar i dagsläget med en positiv organisk tillväxt för koncernen 2009. Hexagon prognostiserar ett relativt brett spann från 0 till 8 procents tillväxt på grund av den osäkerhet som råder på marknaderna.

“Trots den lågkonjunktur vi möter i mogna ekonomier har vi en plattform för organisk tillväxt 2009. Från vad vi kan se nu räknar vi med att kunna växa vår verksamhet under nästa år. Vi uppskattar tillväxttakten till mellan 0 och 8 procent givet osäkerheten i marknadssituationen. Anledningen till att vi kan fortsätta växa trots lågkonjunkturen, är att cirka 47 procent av vår försäljning kommer från tillväxtmarknader och nya teknologier”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon AB.

För ett år sedan lanserade Hexagon nya finansiella mål för koncernen. Försäljningsmålet om 20 miljarder SEK och rörelsemarginalmålet om 20 procent kvarstår men förskjuts ett år till 2011 på grund av den utmanande marknadssituationen.

En stor grupp investerare, analytiker och journalister deltar vid Hexagons kapitalmarknadsdag 2008. Under dagen kommer Hexagon att presentera nylanserade produkter inom områdena metrologi, geomatik samt maskinstyrning.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2