Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 07 september 2001

Haldex Hydraulic Systems förvärvar Micro Hydraulic

Haldex förvärvar spetsteknologi inom elektronikstyrda hydrauliksystem

Under ett flertal år har Micro Hydraulics varit involverat i forskning och utveckling av teknologi för effektiv energihantering och rörelsekontroll, vilket resulterat i avancerade lösningar av elektrohydrauliska system för mobila tillämpningar. Förvärvet omfattar ett nytt, avancerat koncept för elektronisk styrning av hydrauliska system, samt ett produktprogram på prototypstadiet bestående av kompakta, modulärt uppbyggda hydraulkomponenter, som konstruerats kring det nya styrkonceptet med integrerad elektronik och programvara. Den förvärvade teknologin förväntas placera Haldex i frontlinjen inom elektroniskt kontrollerade elektrohydrauliska system och positionerar bolaget väl för att delta inom teknologin för energistyrning och rörelsekontroll med elektronikstyrd hydraulik. Världsmarknaden för tillämpningar av den förvärvade teknologin kan uppskattas till ca 5 miljarder kronor årligen och erbjuder Haldex Hydraulics betydande tillväxtmöjlig-heter inom den nuvarande kundbasen (tillverkare av entreprenadfordon, gaffeltruckar och andra industriella fordon). Serieleveranser av det nya produktprogrammet förväntas starta under år 2003. Därefter bedöms de nya affärsmöjligheterna kunna leda till en tillväxt inom Haldex Hydraulics (nuvarande årsomsättning över 1 miljard kronor) på 50% inom en 5-års-period och betydligt mer i ett längre perspektiv Den förvärvade basteknologin förväntas kunna förbättra en rad olika elektrohydrauliska produkter och undanröja många av de effektivitets- och ljudproblem som fordonstillverkare möter med nuvarande elektrohydrauliska system. Den nya teknologin förväntas också erbjuda betydande prestandafördelar vad avser systemens responstider och stabilitet till en lägre kostnad än nuvarande försök att åstadkomma motsvarande med existerande elektro-hydrauliska system.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1