Komponenter | 26 november 2008

Europeiska kontaktdonsmarknaden minskar, men CEE fortsätter ta marknadsandelar

Utsikterna för den europeiska kontaktdonsmarknaden förändrades markant i början av det fjärde kvartalet. Den finansiella krisen, som inleddes mer än 12 månader tidigare, har intensifierats och drivit den största delen av Europa in i recession. De en gång så positiva prognoserna för det sista kvartalet 2008 har dragits tillbaka och för 2009 kommer nu en nedgång i hela Europa.
Hur djupt marknaden kommer att falla är fortfarande oklart. Kontaktdonsmarknaden kommer att ha en fördel av alla de olika sorters branscher den betjänar, men med försvagad konsumtion och fordonsindustrin i fritt fall, kommer efterfrågan att mattas av under första hälften av 2009. Även de sista två kvartalen under året kommer att förbli svaga, baserat på de senaste indikationerna. En förväntad återhämtning under 2010 kommer att ta fart under perioden fram till 2012. Den europeiska kontaktdonsmarknaden kommer, enligt den senaste prognosen från Reed Electronics Research, att nå 7,4 miljarder euro, en ökning från 6,6 miljarder euro under 2007.

Trots den senaste tidens volatilitet förblir den underliggande trenden oförändrad och kontaktdonsindustrin i Central- och Östeuropa väntas fortsätta att öka sina marknadsandelar under hela perioden fram till 2012. Mellan 2007 och 2012 kommer den totala årliga tillväxten på CEE-marknaden i genomsnitt bli 6,4 % per år, och den totala marknaden att öka från 1059 miljoner euro till 1447 miljoner euro. Detta kan jämföras med en genomsnittlig tillväxt på endast 1,4 % per år för Västeuropa.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-07-18 17:55 V10.0.0-1