Elektronikproduktion | 26 november 2008

Harju Elektricitet behöver mer utrymme

Företagsledningen i Satmatic Oy, ett finskt dotterbolag till Harju Elekter, har beslutat att utöka sin produktionsyta på grund av ökande antalet beställningar och produktionsvolymer.
Den 17 november har avtal tecknats med Ulvila stad och dess operatör företaget Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 för att öka produktionsytan med nästan 2000 m2. Idag hyr Satmatic Oy 2200 m2 produktionsyta från Kiinteistö. Efter utvidgningen kommer anläggningen att ha totalt 4125 m2 lokaler.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2