Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 december 2008

Ytterligare besparingsåtgärder på Electrolux

Som ett resultat av sjunkande efterfrågan på vitvaror under de två sista veckorna i november och under december kommer Electrolux inte att nå prognosen för rörelseresultatet 2008.

Det kraftiga raset på marknaden innebär att Electrolux minskar antalet anställda med fler än 3000 personer under det fjärde kvartalet 2008 och under 2009. Efterfrågan på vitvaror minskade kraftigt under de två sista veckorna i november i Europa och Nordamerika. På grund av det fjärde kvartalets negativa utveckling är det inte längre möjligt att nå utsikten för helåret 2008 på ett rörelseresultat på 3,3 - 3,9 miljarder kronor, exklusive jämförelsestörande poster. Electrolux har under år 2008 initierat att antal kostnadsbesparande åtgärder inkluderande en minskning av antalet anställda. Med den negativa utvecklingen på huvudmarknaderna kommer ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna. Åtgärder för att minska antalet anställda med mer än 3000 personer har påbörjats under det fjärde kvartalet 2008 och fortsätter under 2009. Samtliga verksamheter världen över berörs. Kostnaderna för dessa åtgärder uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor, vilka kommer att belasta rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2008. Besparingarna förväntas bli cirka 1,1 miljarder kronor årligen med fullt genomslag år 2010. Utöver dessa åtgärder kommer Electrolux att fortsätta flytta produktionskapacitet till lågkostnadsländer i enlighet med strukturprogrammet som initierades 2004. Det skriver Cision Wire.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1